კარლო კაჭარავა

 (1964-1994)
სამტრედიაში დაბადებული პოეტი და მხატვარი
რომელიც ამავდროულად იყო
„მეათე სართულისა“
და „არქივარიუსის“ დაჯგუფების წევრი.

 

ყველა ნახატი დადებულია ლიკა კაჭარავას
ნებართვით!

35