თორნიკე რობაქიძე

 დაიბადა 1995 წ. თბილისში.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
არქიტექტურის ფაკულტეტი ბაკალავრი და მაგისტრატურა
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემია,
ფერწერა

ყველა ნახატი დადებულია ავტორის ნებართვით!

robakidzetornike@yahoo.com

119