დათო ფარცხალაძე

დაიბადა 1991 წელს თბილისში.
არის ფილოსოფიის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

ყველა ნახატი დადებულია ავტორის ნებართვით!

It’s a visual world.
You want to turn things into a kind of intellectual game, it’s not.
… you’re trying to intellectualize something, desperately,
and you’re wasting your time.
That’s not a way of understanding.

/ Leonora Carrington

p.dato@yahoo.com

114