ირაკლი მერელი

“რაც უფრო მეტს ვხატავ ვრწმუნდები, რომ ხატვა არ ვიცი”

 “რაც უფრო მეტს ვხატავ ვრწმუნდები, რომ ხატვა არ ვიცი”

 

ნახატები დადებულია მხატვრის ნებართვით.

 

.

95