შოთა იმერლიშვილი

დაიბადა 1991 წლის 10 ნომებრეს, თბილისში.
არის თვითნასწავლი მხატვარი.

დაიბადა 1991 წლის 10 ნომებრეს, თბილისში.
არის თვითნასწავლი მხატვარი.

 “Art is a way of survival”

Yoko Ono

 

ნახატები დადებულია მხატვრის ნებართვით

138