გიორგი აბუაშვილი

დაიბადა 1979 წელს.
დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.
მიუღია არაერთ პერსონალურ თუ ჯგუფურ
გამოფენებში მონაწილეობა.
მუშაობს ფერწერასა და ქანდაკებაში.

მხატვრის შემოქმედების ძირითადი თემაა
ურბანიზაცია.

მისი ნამუშევრები დაცულია ევროპის მრავალ ქვეყანაში.

დაიბადა 1979 წელს.
დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.
მიუღია არაერთ პერსონალურ თუ ჯგუფურ
გამოფენებში მონაწილეობა.
მუშაობს ფერწერასა და ქანდაკებაში.
მხატვრის შემოქმედების ძირითადი თემაა

ურბანიზაცია.
მისი ნამუშევრები დაცულია ევროპის მრავალ ქვეყანაში.

ნახატები დადებულია მხატვრის ნებართვით.

98