დაიბადა 1965  წელს შოტლანდიაში.
ამ ეტაპზე ცხოვრობს გლასგოვში.
იქვე დაამთავრა ხელოვნების ფაკულტეტი
ის საუბრობს სიმბოლოების ენით, რათა დაგვანახოს
ადამიანური ურთიერთობების რეალური სახე, შიში,

 

გმირობა, სისუსტე..
მისი შემოქმედების ძირითადი მოტივებია ბავშვობა
და უდანაშაულობა. ხშირად ხატავს მოთამაშე ბავშვებს
და იკვლევს ბავშვების როლს თანამედროვე სამყაროში.
ის იკვლევს ბავშვური თამაშის ბუნებას.

დაიბადა 1965  წელს შოტლანდიაში.
ამ ეტაპზე ცხოვრობს გლასგოვში.
იქვე დაამთავრა ხელოვნების ფაკულტეტი
ის საუბრობს სიმბოლოების ენით, რათა დაგვანახოს
ადამიანური ურთიერთობების რეალური სახე, შიში,გმირობა, სისუსტე..
მისი შემოქმედების ძირითადი მოტივებია ბავშვობა
და უდანაშაულობა. ხშირად ხატავს მოთამაშე ბავშვებს
და იკვლევს ბავშვების როლს თანამედროვე სამყაროში.
ის იკვლევს ბავშვური თამაშის ბუნებას.

ნახატები დადებულია მხატვრის ნებართვით.

90