თემო ლაგვილავა

თემო ლაგვილავას ნახატებში რეალობა
სტილიზებული და სახეცვლილია.
ექსპრესიული ინტენსივობა მიღწეულია ძლიერი,
მკვეთრი ხაზებითა და ფერებით.

ნახატები დადებულია მხატვრის ნებართვით.

114