ლია უკლება

დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი.
მისი შემოქმედების ცენტრალური თემებია ქალის უფლებები და 
სოციალური პრობლემები.

ყველა ნახატი დადებულია ავტორის ნებართვით!

lia10ukleba@gmail.com

108