გიგი მუმლაძე

დაიბადა 1996 წლის 28 მაისს თბილისში.

 “I dream of painting and then I paint my dream.

                                 –  vincent_van_gogh”

 

 ნახატები დადებულია მხატვრის ნებართვით.

gigimumladze@yahoo.com

 

.

128